Cilt 8, Sayı 2 (2001)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Ebe ve Hemşirelerin Mesleki Sorunları ve Anksiyete İle İlişkisi Özet PDF
Rahime Aslankoç, Mustafa Öztürk, Nurhan G. Yıldırım
Bazal Hücreli Karsinomda Lokalize Amilodozis Özet PDF
Özden Çandır, Nermin Karahan, Vahide Baysal
İsparta'da Huzurevlerinde Kalanların Sosyo- Ekonomik ve Sağlık Durumları İle Huzurevlerinin İmkanları Hakkında Düşünceleri Özet PDF
A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Sema Kırbıyık, Reha Demirel
Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu Özet PDF
Mustafa Öztürk, Şahin Ünal, Mehmet Ünlü, A.Nesimi Kişioğlu, Z.Aytül Çakmak, Rahime Aslankoç, Ersin Uskun
Kolorektal Karsinomlarda p53 İmmunoreaktivitesinin Klinik ve Histopatolojik Parametreler ile ilişkisi Özet PDF
Nermin Karahan, Özden Çandır, Recep Çetin

Olgu Sunumları

Aclherence Between Placenta And Omphalocele sac Özet PDF
Kazım Gezginç, Ayfer Bala, Ali Acar, Cemalettin Akyürek
Överde Asemptomatik Henıanjioma: (Olgu Sunumu) Özet PDF
Şerife Aydın, Özden Çandır

Derlemeler

Düzenli Saç Boyası Kullanıcısı olan Sağlıklı Türk Kadınlarında SCE Sıklık Analizi Özet PDF
Hakan Ulucan, Ruşen Dündaröz, Metin Denli, Faysal Gök, Mehtap Akın, Volkan Baltacı
Nonkomlike Safra Kesesi Taşı Hastalığında Karaciğer Fonksiyonlarının Hepatobiliyer Sintigrafı ile Değerlendirilmesi Özet PDF
Mustafa Yıldız, Tahsin Minkar, Bülent Kara
Alerjik Fungal Sinüzit Özet PDF
Muharrem Dağlı, Adil Eryılmaz, Hakan Korkmaz