Cilt 9, Sayı 2 (2002)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Tıp Fakültesi öğrencilerinin Anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre basarı düzeylerinin değerlendirilmesi Özet PDF
Mehmet Ali Malas, Osman Sulak, Bahadır Üngör, Esra Çetin, Soner Albay

Olgu Sunumları

25 Yaşındaki kadın hastada meme derisi altında Dermatofibrosarkoma Protuberans Bir Olgu Sunumu Özet PDF
Nermin Karahan, Nilgün Kapucuoğlu, Metin Ciriş, Özden Çandır
Castleman Hastalığı Olan Bir Olgu Sunumu Özet PDF
Nermin Karahan, Özden Çandır
Anevrizmal kemik kisti Özet PDF
Süleyman Kutluhan, Memduh Kerman, Nefi Kara, Ahmet Yeşildağ, Galip Akhan, Aliye Sarı