Cilt 3, Sayı 2 (1996)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Epidural ve İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezide Meperidin Özet PDF
Tuna Erinçler, Nurettin Lüleci, Remziye Gül, M.Cüneyt Aksakal, Ahmet Tutan
Doğuştan Kalça Çıkığında Pavlik Bağı İle Tedavinin Ultrasonografik takibi Özet PDF
Osman Gazi Aksoy, Fatma Gül Aksoy, İlhami Telli, Firuzan Esen
Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Residüel İdrar Volümünün Tahmininde Kullanılan Ultrasonografik Metodlann Karşılaştırılması Özet PDF
Alim Koşar, Ahmet Öztürk, T.Ahmet Serel, Kağan Doğruer, Mehmet Tahaoğlu, Muzaffer Keçelioğlu
Sigara İçen ve İçmeyen Sağlıklı Kişilerde Serum Lipid Peroksid ve Lipid Parametrelerinin Araştırılması Özet PDF
Süleyman Kaleli, Mahmut Ay, Osman Çağlayan, Ahmet Akkaya, Fatih Gültekin
Total Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif Analizi Özet PDF
Cemil Mutlu, Adnan Ünal, Ali Altuntaş, Asım Aslan, Yıldırım Nalça
ISPARTA SENİRKENT SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN KİŞİLERDE RUHSAL BELİRTİLER DAĞILIMI Özet PDF
Ramazan Özcankaya, Abdurrahman Acar
İnternlerin Beslenme ile İlgili Tutumları ve Diyet Tedavisi Bilgi Düzeyleri Özet PDF
Said Bodur, Çiğdem Çatalkaya
Hırsutismde İnsüline Rezistans ve Lipid Düzeyi Değişiklikleri Özet PDF
Hakan Kaya, Mehmet Akdoğan, Ali Acar, Veysel Tahan, Tanju Mandal, Yasemin Babar
Göller Bölgesindeki İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetli Kadınlarda Vajinal Flora Değerlendirilmesi Özet PDF
Hakan Kaya, Birdal Yorgancıgil, Mehmet Bahçeci, Mustafa Demirci, Yasemin Babar, Mustafa Arda
Bir Kriptorşidi Taraması ve Değerlendirilmesi Özet PDF
Ahmet Nesimi Kişioğlu, Alim Koşar
SİGARA BAĞIMLILARINDA VE SİGARA İÇMEYEN RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNDE TRİMETHOPRİM'İN MİTOTİK AKTİVİTEYE ETKİLERİ Özet PDF
Etem Akbaş, Ayla Çelik, Gökhan Görkem, Çiğdem Rabia Utku, Betül Dalgınlı, Şule Yüksekbaş
Intumescentia Lumbosacralis'in Radyolojik Anatomisi Özet PDF
M.Ali Malas, Ahmet Salbacak, Muzaffer Şeker, Mustafa Büyükmumcu, Beytullah Köylüoğlu
Tiroid Hastalannda Görülen Deri Bulguları Özet PDF
Vahide Baysal, Handan Alan, Mehmet Yıldırım

Olgu Sunumları

AKCİĞERE METASTAZ YAPMIŞ BİLATERAL BÖBREK KANSERİ OLGUSU (OLGU SUNUMU) Özet PDF
Ünal Şahin, Alim Koşar, Ahmet Öztürk, Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü
Anevrizmal kemik Kistinin Solit Varyantı: Orbito-Etmoid Bölgenin Tutulduğu Bir Vaka takdimi Özet PDF
Cavit Özeri, Selim Erekul, Adil Eryılmaz, Halit Akmansu, Engin Dursun, Kemal Uygur, Necmi Arslan, Süleyman Boynueğri

Derlemeler

Bakteriyel Menenjitli Çocuklarda Deksametazon Tedavisi Özet PDF
Faruk Öktem, Ali Ayata, Hasan Çetin, Ahmet Rıfat Örmeci
Soliter Akciğer Nodülleri Özet PDF
Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Abdullah Benli