Cilt 3, Sayı 3 (1996)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Düşük Doz Midazolam ile Premedikasyondan Sonra Fizyolojik ve Kognitif Fonksiyonlar Özet PDF
Remziye Gül, Tuna Erinçler, Nurettin Lüleci, A.Korkut Kafesçiler, Ahmet Tutan
Gebelikte Demir Tedavisiyle Serbest Radikal Oluşumu ve Antioksidan Tedaviyle Karşılanması Özet PDF
Hakan Kaya, Namık Delibaş, Ali Acar, Yasemin Babar, M.Okan Özkaya, Tanju Mandal, Çağatay Göçen
Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarımn Antibiyotik Duyarlılıkları Özet PDF
Ali Ayata, Birdal Yorgancıgil, Faruk Öktem, Hasan Çetin, Ahmet R. Örmeci
Gebelikte ve Postpartum Erken Dönemde ve Yenidoğanda Cu ve Zn Düzeyleri Özet PDF
Hakan Kaya, Ali Acar, Meltem Çetin, Tanju Mandal, Yasemin Babar, Çağatay Göçen, M.Okan Özkaya, İbrahim Güngör
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Eritrosit SOD Düzeylerin Araştırılması Özet PDF
Ahmet Akkaya, Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun, Erhan Turgut
Ratlarda Plörodeziz Amaçlı Polidokanol ve Oksitetrasiklin Kullanımı Özet PDF
Ömer Soysal, Erdal Ege, Abdullah Aydın, H.Berat Cihan, Metin Gülcüler, Hasan Özdemir, Harun Çırak
Geç Epilepsi: 100 Olgu Analizi Özet PDF
Süleyman Kutluhan, Levent Aykut
Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Etken Mikroorganizmaların Görülme Sıklığı Özet PDF
İnci Tuncer, Ayşen Karabayraktar, Hilal Kart, Bülent Baysal
Intertrokanterik Kırıkların Eksternal Fiksatör İle Tedavisi Özet PDF
Osman Gazi Aksoy, Yusuf Aşık, Metin Deniz Savaş, Yüksel Kavcu
Acetabulum ve Kalça Gelişimi: Bilgisayarlı Tomografi ile Aksiyal Plan Analizi Özet PDF
Fatma Gül Aksoy, Osman Gazi Aksoy, Firuzan Esen
Erken Mide Kanseri: Tanı - Tedavi-Takip Özet PDF
Recep Çetin, Muammer Karaayvaz, Gündüz Tunç, Meltem Çetin, Hilmi Kocaoğlu, Salim Demirci
Gebelikte Demir Tedavisiyle Serbest Radikal Oluşumu ve Antioksidan Tedaviyle Karşılanması Özet PDF
Hakan Kaya, Namık Delibaş, Yasemin Babar, Mustafa Serteser, Veysel Tahan, Fatma Filiz Arı
Gürültülü Ortamda Çalışan İşçilerde Magnezyum ve Kortizol Düzeylerinin Karşılaştınlması Özet PDF
Ramazan Özcankaya, Namık Delibaş, Harun Doğru, Orhan Gedikli, Fatma Boz
Çocuk İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özet PDF
Nurettin Vurgun, Aydın Ece, Zafer Çetinkaya, Ahmet Zeki, Can Balkan

Olgu Sunumları

Bir Olgu Nedeniyle Akromegali ve Colistis Ülseroza Birlikteliği Özet PDF
Zeliha Ünlü, Mehmet Meşur, Tahir Yoldaş, Refik Ali Sarı
Streptomisinin Tedavisine bağlı Ototoksisite ve Nefrotoksisite(Olgu Sunumu) Özet PDF
Ünal Şahin, Fehmi Döner, Ali Koşar, Abdurrahman Aslan, Veysel Tahan
Enalaprile Bağlı Rekürrent Anjioödem (Olgu sunumu) Özet PDF
S Aydın, E Yıldırım, S Kaçar, İ Yücer, Ş. Ünver

Derlemeler

Plevral Effüzyonlara Tanıyal Yaklaşım Özet PDF
Ünal Şahin, Ahmet Akkaya