Cilt 4, Sayı 2 (1997)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Dişi sıçanlarda Transdermal Estradiol Uygulamasının Prolaktin Düzeyine Etkisi Özet PDF
Hakan Kaya, Fehmi Özgüner, Tanju Mandal, Çağatay Göçen, Namık Delibaş
Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Doppler Ekokardiyografi İle sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarının Seri olarak İzlenmesi ve İnfarktüsten Sorumlu Arterin Önemi Özet PDF
Turhan Kürüm, Gültaç Özbay
İntrauterin Büyüme Geriliği ile Lupus Antikoagülan Antikor Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması Özet PDF
H.Baha Oral, Selçuk Özden, Umur Kuyumcuoğlu
Oral Kavitede Lokalize Pyojenik Granülomlar Özet PDF
Salim Güngör, Levent Soley, Rahime l Kartal, Özden Çandır, Fuat Yöndemli

Olgu Sunumları

Sigara İçen ve İçmeyen Sağlıklı Kişilerde AKS, Üre, Kreatinin, Ürik Asid, SGOT ve SGPT Düzeylerinin Araştırılması Özet PDF
Süleyman Kaleli, Mahmut Ay, Ahmet Akkaya, Mahmut Alan
Kontrlatoral Çok büyük Hidronefrozla Beraber Multikistik Displastik Böbrek Özet PDF
Hüseyin Dindar, Murat Çakmak, Selçuk Yücesan
Adneksîyal Kitle Ayırıcı Tanısında Üriner Sistem Anomalileri: Bir Megaüreter ve Bir Ektopik Pelvik Böbrek Olgularının Sunusu Özet PDF
Baha Oral, Ayşe Önal, Umur Kuyumcuoğlu
Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde Yatarak Tedavi Gören Kemik Eklem Tüberkülozla Olguların Araştırılması Özet PDF
Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Erhan Turgut

Derlemeler

Osteoporoz İçin Risk Faktörleri ve Önlenmesi Özet PDF
Kafiye Eroğlu, Süreyya Karaöz, Gülcihan Akkuzu
Hepatolitiazis Özet PDF
Metin Aydın