Cilt 11, Sayı 1 (2004)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluğu ve sütür sayısının korneal astigmatizma üzerine etkisi Özet PDF
Arzu Üzüm Kaya
Hastane infeksiyonu etkeni enterobakterilerde beta-laktam antibiyotiklere duyarlılık ve ESBL sıklığının araştırılması Özet PDF
Füsun Zeynep Akçam, İbak Gönen, Onur Kaya, Güler Yaylı
Geriatrik yaş grubunda çimentolu kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi Özet PDF
Lütfi Yavuz, Füsun Eroğlu, Berit G. Ceylan, Ayşegül Uçar, Ethem F. Mumcu
Yüzeyel mantar hastalıklarında yaşam kalitesi Özet PDF
Mehmet Yıldırım, Vahide Baysal Akkaya, Hümeyra Öztürk Tenekeci
Behçet hastalarında işitme kaybı Özet PDF
Murat Yarıktaş, Mehmet Yıldırım, Fehmi Döner, Harun Doğru, vahide Baysal

Olgu Sunumları

Multiple Organ Disfonksiyonu Sendromu ve mekanik ventilasyon Özet PDF
Füsun Eroğlu, Lütfi Yavuz, Ayşegül Uçar