Cilt 11, Sayı 2 (2004)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Panoramik radyografilerde ortaya çıkan hataların tipleri ve sıklığı Özet PDF
Ülkem Aydın, Yıldıray Aybar
2,4-Diklorofenoksiasetik asit'in ikinci çapraz yavruların böbreğinde bazı antioxidant enzimlerin aktiviteleri üzerine etkisi Özet PDF
H.Ramazn Yılmaz, Eşref Yüksel, Yusuf Türköz
Üriner sistem enfeksiyonu olan çocuklarda reaktif trombositoz Özet PDF
Faruk Öktem, Şeref Olgar, Hasan Çetin
Bebeklerde maternal kızamık antikorlarının kaybolması Özet PDF
Faruk Öktem, Mustafa Öztürk, Mustafa Demirci

Olgu Sunumları

Orbital psödotümör ve hipofiz makroadenom birlikteliği: MRG bulguları Özet PDF
Ahmet b, Elif Adanır, Mert Köroğlu, Bahattin Baykal, Gönül Kerman, Orhan Oyar

Derlemeler

Atopik Dermatit Özet PDF
Mehmet Yıldırım, Çağnur Özcanlı
Çocukluk çağında lenfadenopatiler Özet PDF
Ali Ayata
PUVA Tedavisi Özet PDF
Ali Murat Ceyhan, Mehmet Yıldırım