Cilt 11, Sayı 3 (2004)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin sigara, alkol alışkanlıkları ve sosyokültürel özelliklerinin incelenmesi Özet PDF
Sıtkı Orak, Tangül Özen, M.Ertekin Orak
Melatonin'in intestinal iskemi-reperfüzyonda 6-fosfoglukonat dehidrogenaz aktivitesi üzerine etkisi Özet PDF
Burhan Ateş, H.Ramazan Yılmaz, Zeliha Selamoğlu, Mustafa Iraz, İsmet Yılmaz
Dislipidemik hastalarda 4 haftalık kısa dönem günde tek doz 200 mg mikronize fenofibrat tedavisinin etkinlik ve güvenilirliği Özet PDF
Ercan Varol, Zeynep Baykal, Banu K. Köroğlu, Mehmet Özaydın, Ahmet Altınbaş
Acil servise ürogenital sistem şikayetleri ile başvuran çocuk hastaların retrospektif incelenmesi Özet PDF
N.Gökben Çetin, Önder Tomruk, Halil Beydilli, T.Ahmet Serel
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp eğitimi ile ilgili düşünce ve uygulamaları Özet PDF
Ersin Uskun, Malik Doğan, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Sevil Baylan, Ertan Uzun, Vahide Baysal Akkaya

Olgu Sunumları

Mesane içine Bacillus Calmette-Guerin uygulanması sonrası gelişen reaktif artrit: Bir olgu sunumu Özet PDF
Ş.Ercan Tunç, Çağatay Arslan, Mehmet Şahin, Ali Kudret Adiloğlu

Derlemeler

Febril konvülziyonda yeni yaklaşımlar Özet PDF
Ali Ayata
Dişhekimliğinde yeni bir lokal anestetik: Ropivakain Özet PDF
Erdal Eroğlu, Füsun Eroğlu