Cilt 11, Sayı 4 (2004)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Deneysel hipertiroidinin erişkin sıçan testis dokusunda oluşturduğu histolojik değişiklikler Özet PDF
Meltem Özgüner, Altuğ Şenol, Mehmet Ural, Mehmet İşler
Acil servise başvuran intoksikasyon olgularının geriye dönük analizi Özet PDF
N.Gökben Çetin, Halil Beydilli, Önder Tomruk
Tavşanlarda topikal penisilin uygulaması ile oluşturulan deneysel epilepsi sonucu beyin eser element değişiklikleri Özet PDF
Ahmet Koyu, Galip Akhan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu
Melatoninin rat akciğer hücreleri ve eritrositlerinde 27.17 mhz radyofrekans radyasyonu ile oluşturulan lipid peroksidasyonu üzerine önleyici etkisi Özet PDF
Ünal Şahin, H.Ahmet Bircan, Selçuk Çömlekçi, M.Fehmi Özgüner, Ahmet Akkaya

Olgu Sunumları

Akciğer rezeksiyonu sonrası gelişen ampiyem ve septik şok tablosu (Olgu sunumu) Özet PDF
Soner Gürsu, Mehmet Sırmalı, Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Tayfun Güven, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
Ailesel akdeniz ateşi hastaliği'nda sakroiliak eklem tutuluşu: iki olgu sunumu Özet PDF
Ş.Ercan Tunç, Çağatay Arslan, Mehmet Şahin

Derlemeler

Implantasyon ve moleküler etkileşimler Özet PDF
Alpaslan Gökçimen, Safiye Temel
Acil serviste baş ağrısına yaklaşım Özet PDF
N.Gökben Çetin, Önder Tomruk