Cilt 4, Sayı 3 (1997)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Kayseri İli Hacılar İlçesi'nde Yaşlıların Sigara İçme Alışkanlığı Özet PDF
Mustafa Öztürk, Osman Günay, Yusuf Öztürk
Larinks kanserli hastalarda serum CA 72-4, CA 19-9, CEA ve kombine tümör marker seviyelerinin karşılaştırılması ve prognostik değerleri Özet PDF
Enver Altaş, Ahmet Kızıltunç, R.Murat Karaşen, Aziz Öztürk, Yavuz Sütbeyaz, Cemal Gündoğdu
İsparta Bölgesinde Erişkin Dönem Boyunca Kranyal Ve Fasiyal İndeks'ler Özet PDF
M. Ali Malas, Ahmet Salbacak, Alper Aler
Adneksiyal Kitleli Olgularda Serum CA125 Düzeyi ve Transvajinal Özet PDF
Hakan Kaya, Meltem Çetin, Meltem Çetin, Ali Acar, Ali Acar, Yasemin Babar, Yasemin Babar, Tanju Mandal, Tanju Mandal, M.Okan Özkaya, M.Okan Özkaya
Çocuklarda Oral Premedikasyonda Midazolam Ve Midazolam-Ketamin Kombinasyonunun Solunumsal Ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması Özet PDF
Zehra Şentürk, Bahar Kuvaki, Atalay Arkan
Mutlu-Mutsuz Şimerik Yüzlerde Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Sağ Hemisfer Hipofonksiyonu Özet PDF
Mustafa Özkan, Aytekin Sır, Ahmet Ataoğlu, Ramazan Özcankaya
Mevsimsel Allerjik Konjonktivit Ve Vernalis Olgularında Prick Testi Sonuçlan Özet PDF
Mustafa Durmuş, Ercan Mensiz, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Arzu Üzüm, Mehmet Ünlü

Olgu Sunumları

Safradan İzole Edilen Campylobacter Sp. Özet PDF
Birdal Yorgancıgil, Deniz Tezeren, Neriman Balaban, Serdar Terzioğlu, Süheyla Öztürk