Cilt 12, Sayı 1 (2005)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Mediastinal kitlelerde cerrahi yaklaşım: 142 olgunun değerlendirilmesi Özet PDF
Duran Yıldız, Hasan Türüt, Mehmet Sırmalı, Tamer Altınok, Nevzat Kılıç, Suat Gezer, Salih Topçu, İrfan Taştepe, Sadi Kaya
Çocuklarda beslenme alışkanlıklarının hematolojik parametreler ve eser elementler üzerine etkisi Özet PDF
Faruk Öktem, Hasan Yavrucuoğlu, Ayşen Türedi, Bahattin Tunç
Açık kalp cerrahisi sonrası ıntraaortik balon pompası kullanılan hastalarda hastane mortalitesinde risk faktörleri Özet PDF
İlker Kiriş
Isparta ve Burdur’da çalışan serbest dişhekimlerinin klinik periodontal bilgileri üzerine bir anket çalışması Özet PDF
Turgay Baş, Zuhal Yetkin, F.Yeşim Bozkurt
Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi Özet PDF
Önder Öztürk, Abdullah Ünlü, H.Bircan Bircan, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya
Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar Özet PDF
Ercan Varol, Mehmet Özaydın, Banu Kale Köroğlu, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş
Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları Özet PDF
M.Ali Malas, Bahadır Üngör, Osman Sulak, Soner Albay, E.Hilal Evcil, Esra Çetir
Laparoskopik Kolesistektomide İki Farklı Anestezi Yöntemi Özet PDF
Cemalettin Aydın
İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması Özet PDF
Osman Sulak, mehmet Ali Malas, Kadriye Esen, Esra Çetin, H.meltem Özgüner, Neslihan Cankara
Cep telefonlarından yayılan 900 MHz elektromanyetik alanın serum kortizol ve testosteron hormonu üzerine etkisi Özet PDF
Ahmet Koyu, Gökhan Cesur, Fehmi Özgüner, Onur Elmas

Olgu Sunumları

Karın duvarındaki endometriozis odağının sintigrafi ile görüntülenmesi Özet PDF
Sevim Süreyya Çerçi, Celal Çerçi, Tansel Ansal Balcı, Halil Kömek, Nihat Kılınç
Kartagener sendromu: olgu sunumu Özet PDF
H.Ahmet Bircan, Özlem Kaya, Ahmet Akkaya, Ünal Şahin
Fetal akrani vakalarında erken tanı’nın önemi: iki olgunun sunumu Özet PDF
Hasan Şahiner

Derlemeler

Gastrointestinal sistemde yara iyileşmesi Özet PDF
Bülent Kılıçoğlu, Sibel Serin Kılıçoğlu, Veli Çağatay Göçen