Cilt 12, Sayı 2 (2005)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları Özet PDF
Mehmet Ali Malas, Şevkinaz Doğan, E.Hilal Evcil, Kadir Desdicioğlu, S.Murat Tağıl, Osman Sulak, Esra Çetin
Torakotomi sonrası devamlı intraplevral ve ekstraplevral analjezi Özet PDF
Cemalettin Aydın, Sadık Özmen
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ndeki Dört Yıllık Genetik Amniyosentez Sonuçlarının Retrospektif Bir Analizi Özet PDF
Seyit Ali Köse
İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Özet PDF
Ersin Uskun, Mustafa Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık, Reha demirel
Genel cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri Özet PDF
Ömer Rıdvan Tarhan, İbrahim Barut, Celal Çerçi, Sibel Yeşildal, Erol Eroğlu, Mahmut Bülbül
Isparta bölgesinde mide kanserli hastalarda helikobakter pilori sıklığı Özet PDF
Nermin Karahan, Sema Bircan, Nilgün Kapucuoğlu, Şirin Başpınar, Özden Çandır, Ersin Uskun
Uzun süreli antiepileptik ilaç tedavisine bağlı osteomalazi Özet PDF
Vedat Ali Yürekli, Selami Akkuş, Galip Akhan, M.Numan Tamer, Zafer Yönden
İlk pilot ağız diş hastalıkları hastanesi ortodonti bölümüne başvuran hastaların sosyo-ekonomik profili Özet PDF
Alev Aksoy
İndol-3-asetik asit’in üçüncü nesil farelerin kemik iliği hücrelerinde mitotik indeks üzerine etkisi Özet PDF
H.Ramazan Yılmaz, Eşref Yüksel
Ispartada meme kanserli hastalarda BRCA1 ve BRCA2 ekspresyonu Özet PDF
Özden Çandır, Nermin Karahan, Mahmut Bülbül, Fahriye Kılınç, Şirin Başpınar

Olgu Sunumları

Bilateral korpus hemorajikum kist rüptürüne bağlı Akut Batın : Olgu Sunumu Özet PDF
Hasan Şahiner, Okan Özkaya, Mekin Sezik, Nermin Karahan, Hakan Kaya
Erişkinde nadir bir akut karın sebebi olarak primer omentum torsiyonu: olgu sunumu Özet PDF
İbrahim Barut, Ömer Rıdvan Tarhan, Celal Çerçi, Hasan Dinelek, Mahmut Bülbül
Solunum sıkıntısı sebebi olarak tiroid papiller karsinomu Özet PDF
Giray Aynalı, Hasan Yasan, Mustafa Tüz, Metin Ciriş, Orhan Oyar

Derlemeler

Fetal büyümeye etki eden çevresel faktörler Özet PDF
Esra Çetin, M.Ali Malas