Cilt 12, Sayı 3 (2005)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Akciğer kanseri tanısı alan olgularımızın Retrospektif değerlendirilmesi Özet PDF
H.Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Şahin, Nurcan Özaydın, Ahmet Akkaya
Isparta- Burdur bölgesinde diş hekimi- hasta ilişkilerinin etik yönü Özet PDF
Ayşe Diljin Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, Hamide Bozkuş
Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz Özet PDF
Ufuk Şahin Tığ
Aile ve öğretmenlere verilen oral hijyen eğitiminin mental engelli çocukların ağız sağlığı durumu üzerindeki etkisi Özet PDF
Zühal Yetkin Ay, Erdal Eroğlu, Suha Türkaslan, F.Yeşim Bozkurt, H.Ramazan Yılmaz
Ortodontik tedavi amacıyla başvuran bir hasta populasyonunun incelenmesi Özet PDF
M.Özgür Sayın, Hakan Türkkahraman, A.Onur Atilla
Ratlarda kadmiyumun pankreasa etkileri Özet PDF
Osman Gökalp, Mehmet Kaya Özer, Ahmet Koyu, Ekrem Çiçek, Recep Sütçü, Ahmet Koçak, Sebahat Özdem, Onur Aktürk
Non-syndromic recessive hearing loss Linkaged TMPRSS3 gene in the Turkish population Özet PDF
Nilüfer Şahin Calapoğlu, Mustafa Calapoğlu, Ahmet Karagüzel
Isparta bölgesi kan donörlerinde hbsag ve anti-hcv seroprevalansı Özet PDF
Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Ali K. Adiloğlu, Mustafa Demirci

Olgu Sunumları

Gebe Hastada Ovaryan Torsion Tanısında MRG Özet PDF
Mert Köroğlu, Mustafa Yalçın, Bahattin Baykal, Harun Yıldız, Ahmet Yeşildağ, Orhan Oyar
Atriyal septal defektin eşlik ettiği bir hipertrofik kardiyomyopati vakasi Özet PDF
Ercan Varol, Mehmet Şahin, S.Murat Aslan, Mehmet Özaydın
Bukkal Mukozada Osseous Choristoma vakası Özet PDF
Özden Çandır, Nermin Karahan, Harun Doğru, Şerife Aydın
Teşhis mi şans mı? Panoramik radyografda iki genç kadın hastanın osteoporoz teşhisi (olgu raporu) Özet PDF
H.Hüseyin Yılmaz, M.Numan Tamer, Mustafa Yıldız, Ülkem Aydın, Derya Yıldırım

Derlemeler

Yaşlanma sürecinde melatoninin rolü Özet PDF
Hakan Mollaoğlu, M.Fehmi Özgüner
Günümüzden geleceğe nükleer kardiyoloji Özet PDF
Berna Okudan, F.Meltem Üçok
Kontrast madde nefropatisi Özet PDF
Gürkan Acar, Selahaddin Akçay, Süleyman Murat Aslan, Mert Köroğlu, Orhan Oyar