Cilt 12, Sayı 4 (2005)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Isparta ili Verem Savaş Dispanseri’ne başvuran hastaların değerlendirilmesi Özet PDF
Ersin Uskun, Mustafa Öztürk, A.Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık, Mihrican Yeşildağ
Hentbol sporcularında dental travma: Ön çalışma Özet PDF
Ayşe Diljin Keçeci, Erdal Eroğlu
Yaşlı astımlılarda orta-doz flutikazon ve salmeterolün bronkokonstriksiyonun algılanmasına etkisi Özet PDF
Aydanur Ekici, Türkan Kara, Ahmet Akın, Pınar Koçyiğit, Ali Karlıdağ, Mehmet Ekici
Denizli merkez ilköğretim 1.sınıf (7 yaş) öğrencilerinde antropometrik vücut çevre ve Üst ekstremite uzunluk ölçümleri Özet PDF
Ilgaz Akdoğan, Bülent Özdemir, Ayten Hasusta, Pınar Akyer, Dilek Akdoğan, Beyza Akdağ
Chlorpyrifos ethyl’in rat pankreası üzerine etkisi Özet PDF
Osman Gökalp, İnanç Karakoyun, Süleyman Kaleli, Mehmet Kaya Özer, Fatih Gültekin
Myokardiyal iskemi reperfüzyon sonrası böbrek hasarında nitrik oksit’in rolü ve caffeic acid phenethyl ester (cape)’in etkisi Özet PDF
Mehmet Kaya Özer, Ekrem Çiçek, Osman Gökalp, Ahmet Koyu, Hakan Parlakpınar, Ahmet Acet
Siklosporin A’nın sıçanlarda oluşturduğu nefrotoksisiteye Vitamin C ile Vitamin E’nin ve verapamilin etkilerinin ışık mikroskobunda değerlendirilmesi Özet PDF
Mehmet Ural, Meltem Özgüner, Dilek Şenal, Recep Sütçü, Namık Delibaş
Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki 5 Yıllık Doğum Oranları ve Sezaryen Endikasyonları Özet PDF
Okan Özkaya
Boş sella sendromu ve psödotümör serebriye sekonder izole altinci sinir paralizisi Özet PDF
Bumin Dündar, Sevgi Kosacı Akdeniz, Nihal Dündar, Hasan Çetin, Serpil Demirci, Bahattin Baykal

Olgu Sunumları

Akro-kardio-fasial sendromlu bir olgu( CCGE sendromu) Özet PDF
Hasan Çetin, Ayşen Türedi, Ayça Esra Akkaya, Bumin Dündar, Faruk Öktem
Combination of medical and surgical therapy in the management of Brucella endocarditis Özet PDF
Hüseyin Okutan, Ali K. Adiloğlu, Mehmet Özaydın, Oktay Peker
Vitamin B12 eksikliği epilepsi ilişkisi: İki vaka sunumu Özet PDF
Erdal Eren, Pınar Akyol, Ayşen Türedi, Şeref Olgar, Ali Ayata, Bahattin Tunç

Derlemeler

Anjiotensin dönüştürücü enzim ve I/D polimorfizmi Özet PDF
Sebahat Turgut
Ağız kuruluğunun etiyolojisi ve tedavisinde günümüzdeki yaklaşım Özet PDF
A.Diljin Keçeci, Feyza Özdemir
Çocuklarda ürogenital sistemin değerlendirilmesinde kullanılan konvansiyonel radyolojik incelemeler Özet PDF
Faruk Öktem