Cilt 13, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Sensorineural hearing loss associated with chronic otitis media Özet PDF
Mustafa Tüz, Harun Doğru, Fehmi Döner, Hasan Yasan, Giray Aynalı
Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde; tramadol ile intravenöz hasta kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması Özet PDF
Mehtep Tunç, Fatma Ulus, Uğur Göktaş, Hilal Günal Sazak, Eser Şavkılıoğlu
Protective Role of EGb 761 on Cerebral Ischemic Damage, Özet PDF
Süleyman Kutluhan, Fatih Gültekin, Memduh Kerman, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Galip Akhan
Diabetes Mellitusun Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Erken Dönem Morbidite ve Mortaliteye Etkisi Özet PDF
İlker Kiriş, Şenol Gülmen, İlker Tekin, Hüseyin Okutan
Üst gastrointestinal kanama nedeniyle endoskopi yapılan çocuklar: 54 hastanın retrospektif değerlendirilmesi Özet PDF
Mustafa Akçam, Aygen Yılmaz, Reha Artan
Metamizol sodyumun sıçan karaciğer, böbrek ve akciğer dokuları üzerine etkisi Özet PDF
Alpaslan Gökçimen, Meltem Özgüner, Dilek Bayram, Mehmet Ural, Osman Sulak
Yenidoğan Döneminde Septik Artirit: Olgu Sunumu Özet PDF
Ayşen Türedi, Nihal Olgaç Dündar, Hasan Çetin, Remzi A. Özerdemoğlu, Bumin Dündar

Olgu Sunumları

Moving-table MR angiography in a case with multiple peripheral arterial aneurysms in the lower extremity Özet PDF
Bahattin Hakyemez, Harun Yıldız, Mert Köroğlu, Erol Bozdoğan, Selçuk Atasoy, Bahattin Baykal

Derlemeler

Manyetik alanın organizma üzerindeki biyolojik etkileri Özet PDF
Fehmi Özgüner, Hakan Mollaoğlu
Mekonyum aspirasyon sendromu Özet PDF
Hasan Çetin, Hicran Altın