Cilt 13, Sayı 2 (2006)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Incidence and morphology of the zuckerkandl’s tubercle: An anatomic dissection study Özet PDF
Bülent Yalçın, Süleyman Murat Tağıl, Necdet Kocabıyık, Hasan Ozan
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması Özet PDF
Sıtkı Orak, Seniha Akgün, Hikmet Orhan
Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında Escherichia coli ve antibiyotik direnci Özet PDF
Hasan Çetin, Faruk Öktem, Ahmet R. Örmeci, Birdal Yorgancıgil, Güler Yaylı
Bronşial astımlı hastalarda lateralite ile antioksidanlar arasındaki ilişkilerin araştırılması Özet PDF
Nurhan Gümral, Sadettin Çalışkan, Mehmet Akdoğan, M.Fehmi Özgüner, Ahmet Akkaya, Serpil Şen Özbaş, Ahmet Koyu
Akut diazinon toksisitesinin testis dokusunda oluşturduğu histolojik değişiklikler ve bu değişikliklere C vitamini ve E vitaminin etkisi Özet PDF
Mehmet Ural, Meltem Özgüner, Bora Büyükvanlı, Hüseyin Kuplay, Halis Köylü
Fibromyalji’li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri Özet PDF
Mahmut Yener, Selami Akkuş

Olgu Sunumları

M. Biceps brachii’nin aksesuar humeral başı: Olgu sunumu Özet PDF
Erkan Yıldız, Soner Albay, Fatih Yazar, Yalçın Kırıcı, Hasan Ozan
Erken dönem glomus timpanikum Özet PDF
Murat Yarıktaş, Giray Aynalı, Fehmi Döner, Nilgün Kapucuoğlu

Derlemeler

Sendromik olmayan işitme kaybının genetiği Özet PDF
Nilüfer Şahin Calapoğlu
Fetal büyümeye etki eden maternal faktörler Özet PDF
Kadir Desticioğlu, M.Ali Malas