Cilt 4, Sayı 4 (1997)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

İsparta İl Merkezinde 15-18 Yaş Grublarında Astma Semptom Prevalansının Araştırılması Özet PDF
Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Erhan Turgut, Nalan Uygun
Lumbal Canalis Vertebralis Orta Sagittal Çaplarının Magnetic Resonance Görüntüleme İle Belirlenmesi Özet PDF
M.Ali Malas, Ahmet Salbacak, Alper Aler, Can Yardımcı
Total Abdominal Histerektomi Sonrası Postoperatif Analjezide Tenoksikam Özet PDF
A. Kömürcüoğlu, Zehra Şentürk, Yüksel Erkin, Ali Günerli
Abnormal Cerebral Dominance in Chronic Schızophrenia Özet PDF
Aytekin Sır, Mustafa Özkan, Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Özcankaya

Olgu Sunumları

Gebelikte Noneklamptik tik Epileptik Nöbet (Gestasyonel Epilepsi) Özet PDF
Baha Oral, Karsel Ertekin
Soliter Böbrekli Hastada Parapelvik Kist Nedeniyle Gelişen Komple Üst Üriner Sistem Obstrüksiyonu Özet PDF
T.Ahmet Serel, Ahmet Öztürk, Alim Koşar, Meltem Çetin

Derlemeler

Fetal Solunum Hareketleri ve Adenozin Özet PDF
Günfer Turgut
Boğaz Kültürlerinde A Grubu Dışı Beta-Hemolitik Streptokokların Dağılımı Özet PDF
Mustafa Demirci, Birdal Yorgancıgil, Murat Yarıktaş, Kemal Uygur