Cilt 13, Sayı 3 (2006)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Obez hastalarda kısa dönem (1 aylık) orlistat tedavisinin plazma lipid düzeylerine etkisi Özet PDF
Ercan Varol, mehmet Şahin, S.Murat Aslan, Mehmet Özaydın, Ahmet Altınbaş
Devital dişlerin ıntrakoronal ağartmasında kullanılan iki farklı materyalin klinik etkinliğinin karşılaştırılması Özet PDF
Diljin Keçeci
Tc 99m-MDP nin kemik mineral yoğunluğu değerlerine etkisi Özet PDF
Mustafa Yıldız, Ekrem Çiçek, S.Süreyya Çerçi, Harun Süslü, Meltem Özbek
Akciğerlerin aksesuar fissürleri Özet PDF
Cenk Kılıç, Necdet Kocabıyık, Bülent Yalçın, Yalçın Kırıcı, Fatih Yazar, Hasan Ozan
Subkronik nikotin uygulamasının, ratlarda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktivitelerine etkisi Özet PDF
Recep Sütçü, Duygu Doğuç, Onur Aktürk, İrfan Atuntaş, Namık Delibaş
Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi Özet PDF
Nurhan Gümral, Fatma Coşar

Olgu Sunumları

Vulvar koristom; Bir olgu sunumu Özet PDF
Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu
Gastrointestinal sistem amiloidozisine bağlı demir eksikliği anemisi: olgu sunumu Özet PDF
Osman Aydın, Mehmet Şahin, Ülkü Ergene, İbrahim Metin Ciriş

Derlemeler

Göz içi basınç ölçümünde hata kaynakları Özet PDF
Ufuk Şahin Tığ
Yenidoğan bebeklerde önemli bir hematolojik sorun: Polisitemi Özet PDF
Hasan Çetin