Cilt 13, Sayı 4 (2006)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Kök Kanal Tedavisi Başarısızlıklarında Retreatment Özet PDF
Bulem Üreyen Kaya, Ayşe Diljin Keçeci
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde total parenteral beslenme ilişkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliği Özet PDF
Hasan Çetin, Sevgi Kosacı Akdeniz, Şeref Olgar, Faruk Öktem, Bumin Dündar, Ali Ayata
Motorlu taşıt satışlarının trafik kazaları üzerine olan etkileri Özet PDF
Oktay Hasan Öztürk, Cenker Eken
Periapikal durumun değerlendirilmesinde gözlemciler arası uyumsuzluğa neden olan vakalar Özet PDF
Ayşe Diljin Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, Gül Çelik Ünal, Gürhan Taç
2000-2004 yılları arasında izole edilen üropatojen Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnci Özet PDF
Onur Kaya, Füsun Zeynep Akçam, Cemile Uyar, Canan Demir, Güler Yaylı
Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi vehistopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması Özet PDF
Gülsün İnan, Sevda Sert, Sema Bircan, Nermin Karahan, İ.Metin Ciriş, Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu

Olgu Sunumları

Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta:An unusual late presentation Özet PDF
Mehmet Özaydın, Ercan Varol, Ahmet Altınbaş, Turhan Yavuz, Erdoğan İbrişim
Orta kulak iltihabı sonrası gelişen Morganella morganii.ye bağlı beyin absesi olgusu Özet PDF
Füsun Zeynep Akçam, Tamer Karaaslan, Mustafa Akçam, Kemal Avşar

Derlemeler

Malnütrisyonlu çocuğun değerlendirilmesi Özet PDF
Nihal Dündar, Bumin Dündar
Toplum ve birey için sağlıklı yaşlanma : Yaşam biçiminin rolü Özet PDF
Zeynep Dilek Aydın