Cilt 14, Sayı 1 (2007)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Sezaryen esnasında myomektomi : retrospektif matermal sonuçların değerlendirilmesi Özet PDF
Mehmet Güney, Baha Oral, Mesut Özsoy, Tamer Mungan
Nikotinin ince yapı düzeyinde sıçanlarda beyin frontal korteksine etkisi Özet PDF
Ahmet Ergun, E.Oğuzhan Oğuz, M.Cengiz Güven, Belgin Can, Fuat Erten, Yüksel Saran
Comparison of polimerase chain reaction and serological methods in the diagnosis of hepatitis C virus infection Özet PDF
Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Emel Sesli Çetin, Ali K. Adiloğlu, Mustafa Demirci
Varikoseli olan hastalarda Y kromozomu mikrodelesyonu-infertilite ilişkisi Özet PDF
Sevcan Bozdoğan, Ahmet Dursun, Çetin Yeşilli, İlker Seçkiner, Feryal Çabuk, Korhan Altan, Gürdal Bozdoğan
Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi Özet PDF
Mehmet Ali Malas, Kadir Desticioğlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Gülnur Özgüner
Konya il merkezindeki 11–16 yaş grubu kız öğrencilerde sosyoekonomik durum, antropometrik vücut ölçümleri ve menarşla büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi Özet PDF
Işık Tuncer

Olgu Sunumları

Ultrastructural analysis of a globozoospermia case Özet PDF
Meltem Özgüner, Oya Evirgen
Liken Planusun Farklı Klinik Yüzleri: Olgu Sunumu Özet PDF
Ali Murat Ceyhan, Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal Akkaya, İjlal Erturan, Metin Ciriş
Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanda osteopeni ve femur kırığı: Bir olgu sunumu Özet PDF
Hasan Çetin, Ayşen Türedi, Faruk Öktem, Bumin Dündar

Derlemeler

Yüz ve çene gelişimine etki eden faktörler Özet PDF
Mehmet Ural, Ahmet Koçak, Alev Aksoy
Prematür gebeliklerde doğum yöntemleri Özet PDF
Mekin Sezik, Okan Özkaya
Nöroprotektif tedavide yeni bir ilaç hedefi: İkinci jenerasyon tetrasiklinler Özet PDF
İsmail Yılmaz