Cilt 14, Sayı 4 (2007)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladığımız hastaların orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi Özet PDF
Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Nevres Hürriyet Aydoğan
Kas iskelet sistem ağrısı ile vitamin D düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması Özet PDF
Mahmut Yener
Cerebral morphology in adult mice following Long-term gravity increase Özet PDF
Tuncay Varol, E.Oğuzhan Oğuz, Enis Cezayirli, H.Seda Vatansever
Isparta il merkezi pazar yerlerinde satılan süt ve süt ürünlerine hijyenik bakış Özet PDF
Reha Demirel, Malik Doğan, Meral Kişioğlu, Ertan Uzun, Mustafa Öztürk
Redüksiyon sonrası rezidüel angulasyonun görüldüğü çocuk ön kol çift kırıklarında tedavi sonuçları Özet PDF
Osman Gazi Aksoy
The effects of adenosine on plasma homocysteine levels and some other biochemical parameters Özet PDF
Günfer Turgut, Simin Rota, Hülya Aybek, Sebahat Turgut, Seelahattin Sert, Osman Genç
Sıcak su epilepsisi: Bir vaka sunumu Özet PDF
Serkan Kılbaş, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Ali Ayata
Atipik Yerleşimli Paratiroid Adenomunun Gama Probe ile Tespiti:Olgu Sunumu Özet PDF
Celal Çerçi, Sevim Süreyya Çerçi, Harun Süslü, Bilal Çelikbaş, Mustafa Yıldız, Mahmut Bülbül

Olgu Sunumları

Apokrin karsinomun histopatolojik tanısında p63.ün etkinliği; bir aksiller apokrin karsinom olgusu Özet PDF
Şirin Başpınar, Sema Bircan, Nilgün Kapucuoğlu, Birgül Aydoğan
Perikard grefti ile tedavi edilen tibialis anterior kas herniasyonu - bir olgu sunumu Özet PDF
Kadir Bahadır Alemdaroğlu, Serkan İltar, Ferhat Say, Talip Kara, Nevres Hürriyet Aydoğan

Derlemeler

Doğumsal kalp hastalıkları ve büyüme geriliği Özet PDF
Nihal Dündar, Bumin Dündar, Bumin Dündar, Faruk Öktem, Faruk Öktem
Erkek infetilitesinde genetik değerlendirme Özet PDF
Pınar Aslan Koşar, Nurten Özçelik