Cilt 15, Sayı 1 (2008)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Burdur Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin, öğrenci hemşirelerinin klinik uygulamalarına ve öğretim elemanlarıyla işbirliği yapmaya ilişkin görüşleri Özet PDF
Şevkinaz Doğan Konak, Ayşe Dericioğulları, Gürsel Kılınç
Anxiety, depression and quality of life in mothers of disabled children Özet PDF
Gonca Bumin, Ayla Günal, Şermin Tükel
Primer akciğer tümörlerinde prebronkoskopik ve postbronkoskopik balgam sitolojileri Özet PDF
Kemal K. Bozkurt, Korkut Bozkurt, Şirin Başpınar, İ.Metin Ciriş, Sema Bircan, Nermin Karahan, F.Nilgün Kapucuoğlu
Albino fare (Mus Musculus Subsp.)’de trakea, bronş ve bronşiol mukozalarının histokimyasal yapısı Özet PDF
Kenan Çınar, Cansever Yavaş
S.D.Ü Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgilgili durumlarının, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi Özet PDF
Ertan Uzun, Füsun Zeynep Akçam, Erman Zengin, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Güler Yaylı
Dual sertleşen bir yapıştırma simanının farlı bitirme ve parlatma işlemleri ardından yüzey özelliklerinin incelenmesi: sem çalışması Özet PDF
Süha Türkaslan

Olgu Sunumları

Meraljia parestetika . Üç olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Özet PDF
Serkan İltar, Kadir Bahadır Alemdaroğlu, Cem Yalın Kılınç, Ender Alagöz, Nevres Hürriyet Aydoğan
Abnormal localization of gallbladder and atresia of superior part of duodenum Özet PDF
Necdet Kocabıyık, Fatih Yazar, Bülent Yalçın, Hasan Ozan
Perkütan nefrolitotomi sonrası gelişen hidrohemitoraks: bir olgu sunumu Özet PDF
Sedat Soyupek, Abdullah Armağan, Alper Özorak, Hakkı Perk

Derlemeler

Articulatio genu’nun morfolojik özellikleri Özet PDF
Kadir Desdicioğlu