Cilt 15, Sayı 2 (2008)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Simültane sağ akciğer ve karaciğer kist hidatiklerine tek aşamalı transtorasik yaklaşım: 200 olgunun analizi Özet PDF
Suat Gezer, Mehmet Sırmalı, Göktürk Fındık, Hasan Türüt, Gürhan Öz, İrfan Taştepe, Sadi Kaya, Güven Çetin
Dental florozisin beyazlatılmasında kullanılan bir Office Bleaching metaryalinin pulpa ve periapikal dokular üzerindeki yan etkilerinin incelenmesi Özet PDF
Ayşe Diljin Keçeci, Feyza Özdemir
Akut arter tıkanıklarınnda mortaliteye eşlik eden faktörler Özet PDF
Şenol Gülmen
Akut ishal yakınmalı çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığı Özet PDF
Mustafa Altındiş, Gülbahar Beştepe, Ayhan Çeri, Sibel Yavru, Raike Kalaycı
Reprodüktif çağdaki kadınlarda toksoplazmozis seroprevalansı Özet PDF
Hayati Güneş, Selçuk Kaya, Emel Sesli Çetin, Tekin Taş, Mustafa Demirci
Kronik melatonin enjeksiyonunun renin granülleri üzerindeki histolojik etkisi Özet PDF
Kemal Ergin, Hatice Kübra Başaloğlu

Olgu Sunumları

M.ekstensor indicis yokluğu ile birlikte üç başlı m.biceps brachii olgusu Özet PDF
Esra Çetin, Kadir Desticioğlu, Osman Sulak
Increased intraocular pressure as an initial presentation of normal-pressure hydrocephalus Özet PDF
Yavuz Bardak, Osman Çekiç, Handan Bardak, Memduh Kerman, Aykut Arslan Yıldız
Primer lokalize üretral amiloidozisli nadir bir olgu Özet PDF
Hikmet Topaloğlu, Hakkı Uğur Özok, İpek Çoban, Hasan Basri Şener, Aşır Eraslan, Hamit Ersoy

Derlemeler

Ortodontik yüz maskesi Özet PDF
A.Onur Atilla, M.Özgür Sayın