Cilt 15, Sayı 3 (2008)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Klorpirifosun sıçanlarda öğrenmeye etkileri Özet PDF
Emin Şavik, Fatih Gültekin, İnanç Karakoyun, Duygu Kumbul Doğuç, Hilmi Demirin, Namık Delibaş
Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Oral Mukozal Durum Özet PDF
H.Hüseyin Yılmaz, Derya Yıldırım
Hemşirelik-ebelik eğitiminde Süleyman Demirel Üniversitesiörneği: Isparta Sağlık Yüksekokulu İntörn öğrencilerinin klinik sahada entegre uygulaması ile ilgili bilgi ve tutumları Özet PDF
Sıtkı Orak, Hikmet Orhan, Özlem Ağırman, Burcu Özgürce
Yenidoğan-beş yaş arası çocuklarda ve 16-60 yaş arası erişkinlerde 2.-4.parmak oranının araştırılması Özet PDF
Mehmet Ali MALAS, Şevkinaz Doğan, Emine Hilal Evcil, Kadir Desticioğlu
Insan lenfosit hücre kültüründe melatonin ve b-karotenin mitomisin C ile indüklenmiş kardeş kromatid deşişimi sıklışı üzerine in vitro etkileri Özet PDF
Yasemin Soysal, Feride İffet Şahin, Sevda Menevşe
Çocuklarda ekstiremite uzunluk ve çevre ölçümlerinin kürek çekme performansı üzerine etkileri Özet PDF
Fatih Kılınç

Olgu Sunumları

Kauda equina sendromlu çocukta kronik kalkaneal aktinomiçes osteomyeliti: Olgu sunumu Özet PDF
Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Ahmet Aslan
Nadir bir paraganglioma olgusu : Tiroid paraganlioması Özet PDF
Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy
Dialysis headache:A case report Özet PDF
Fidan İncekara, Süleyman Kutluhan, Murat Demir, Tuğrul Sezer

Derlemeler

Dişhekimliğinde florun, insan vücudu ve dişler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi Özet PDF
Çiğdem Küçükeşmen, Hayriye Sönmez