Cilt 5, Sayı 4 (1998)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Tiroid Lezyonlarmm Değerlendirilmesinde ince iğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri Özet PDF
Aliye Sarı, Recep Çetin, Mustafa Sarı, Özden Çandır
Primer Hiperkolesterolemili Yakalarda Kısa Süreli Pravastatmm Etkinliği Özet PDF
Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş, Fehmi Özgüner
Pasif Sigara İçiciliğinin Solunum Fonksiyonlarına ve Melatonin Düzeyleri Üzirene Etkisi Özet PDF
M.Fehmi Özgüner, Osman Genç, Ahmet Altınbaş, Abdullah Doğan, Ünal Şahin, Ahmet Koyu
Spinal Anestezi Sonrası Baş Ağrısı ve Başarısız Spinal Anestezi:25-G Whitacre ve 5_G Quincke İğnelerin Karşılaştırılması Özet PDF
Zehra Şentürk, Lütfi Yavuz, Erdal Karahan
Kronik Dakriyosistit Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız Özet PDF
Mustafa Durmuş, Atilla Veli Kuşcu, Ercan Mensiz, Yavuz Bardak, Erdal Aytuluner, Yusuf Özertürk, Kenan Sönmez
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin AiDS'e İlişkin Düşünce ve Tavırları ve AİDS Bilgi Düzeyleri Özet PDF
Mustafa Öztürk, Halime Hacıhimmetoğlu, Rahime Aslankoç, Halime Yılmaz
Gaziantep Kırsalında Evli Kadın ve Erkeklerin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi, Tutum, Davranışları ve Farklı Cins Gruplarına Yapılan Eğitimin Etkisi Özet PDF
Servet Özgür, A.İhsan Bozkurt, Birgül Özçırpıcı
Kısa Süreli Losartan Tedavisinin Hafif ve Orta Derece Esansiyel Hipertansiyonla Olgulardaki Etkileri Özet
Ahmet Altınbaş, Abdullah Doğan, Fehmi Özgüner
Apoptosis Üzerine Kanser Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Etkisi Özet PDF
Pınar Aslan Koşar, Nurten Özçelik

Olgu Sunumları

Amfîzematöz Kolesistit: Tanısal Problemler ve Ayırıcı Tanı Özet PDF
Meltem Çetin, Tayfun Turgut, Recep Çetin
İntrakranial Dev Meningiom: Bir Olgu Sunumu Özet PDF
Memduh Kerman, Ahmet Dağtekin, Hacı Kaymaz, N.Nefi Kara