Cilt 17, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi Özet PDF
Fahriye Oflaz, Huriye Vural
Sinus transversus’ların lokalizasyonlarının belirlenmesinde morfometrik parametreler Özet PDF
Figen Taşer, Hulki Başaloğlu
İnmemiş Testisli Çocuklarda Hormon Tedavisi. Prospektif Klinik Çalışma. Özet PDF
Kevser Gürsoy, Mustafa Çağrı Savaş, Selçuk Kaya, Ayhan Gürsoy, Behçet İlker Büyükyavuz, İ. Faruk Özgüner
İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri Özet PDF
Zehra Küçüktepe, Mehmet Özaydın, Yasin Türker, Ercan Varol, Doğan Erdoğan, Abdullah Doğan, Hicran Hiçyılmaz, Hüseyin Vural

Olgu Sunumları

Pneumopericardium in a one-year-old infant: an unusual complication of esophageal foreign body removal Özet PDF
Mustafa Akçam, Özlem Özsoy, Ayça Esra Kuybulu, Levent Duman, Mert Köroğlu

Derlemeler

Hekim Haci Pasa’s (Physician Hadji Pasha) Brief Biography And His Opinions On Medical Deontology Özet PDF
Çağatay Üstün
Diyaliz Hastalarında Egzersizin Önemi Özet PDF
Feray Soyupek, Ayhan Aşkın

Editöre Mektup

Atherectomy of bifurcation lesion involving anterior tibial artery and tibioperoneal trunk Özet PDF
Nuri İlker Akkuş

kapak

Kapak 2010-1 PDF
Dilara Pala Öztürk