Cilt 16, Sayı 3 (2009)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Omuz Ağrılı Hastalarda Farklı Analjezik Akımların Etkinliğinin Karşılaştırılması Özet PDF
Saime Ay, Şebnem Koldaş Doğan
Isparta ve çevresinde görülen çene kistlerinin retrospektif değerlendirilmesi Özet PDF
Timuçin Baykul, Gülperi Koçer, Müge Çına Aksoy, Semra Kayaaltı Özarslan, Hakan Kahraman, Orçun Toptaş, Hasan Onur Şimþek, Mustafa Şenol Tüzüm
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimde Eğitim Yönlendiricisinin Konunun Uzmanı Olmasının Öğrencinin Sınav Başarısı Üzerine Etkisi Özet PDF
Erol Gürpınar
Isparta Merkez İlçe Verem Savaşı Dispanseri’nde Kayıtlı Tüberküloz Vakalarının Özellikleri ve Dispanser Kayıtlarının Yeterlilik Durumu: 2000-2007 Yılları Özet PDF
Erman Zengin, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Yonca Sönmez
Kliniğimizde Son 4 Yılda Yapılan Amniyosentez Vakalarının Retrospektif Analizi: Tek Hekim Sonuçları Özet PDF
Okan Özkaya

Olgu Sunumları

Nadir Görülen Bir Vulvar Tümör: Lipom Özet PDF
Okan Özkaya
Beyin Ve Karaciğeri Tutmuş Bir Alveolar Kist Hidatik Olgusu Özet PDF
A.Furkan Tamer, Kerim Çayır, Mehmet Bilici, Salim Başol Tekin, Fatih Albayrak, Suat Eren

Derlemeler

Behçet hastalığı patogenezindeki yenilikler Özet PDF
Mehmet Yıldırım, Yıldız Kılınç, Ali Murat Ceyhan
Üriner inkontinans tedavisinde davranışsal tedavi yöntemleri Özet PDF
Nurdan Demirci, Fatma Coşar
Multidisipliner Yeni Bir Bilim Dalı: Biyoinformatik ve Tıpta Uygulamaları Özet PDF
Mümin Polat, Aynur Gül Karahan