Cilt 18, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

İMMÜN SÜPRESSİF RATLARDA ENTERO ENDOKRİN SİSTEM YANITI Özet PDF
Orhan Özatik
Gebelik esnasında diazinon’a maruz kalan gebe ratların yenidoğan yavrularının akciğer dokusunda oluşan morfolojik değişiklikler ve bu değişikliklere kafeik asit fenetil ester’in etkisinin araştırılması Özet PDF
Osman Sulak, Seyhan Çankaya, Gülnur Özgüner, Orhan Baş, Önder Şahin, Ahmet Songur
KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE TESPİT EDİLEN CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK VERİLER Özet PDF
Neşe Demirtürk, Tuna Demirdal
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Farmakoloji Dersi ve Öğretim Elemanları ile İlgili Görüşleri Özet PDF
Halil Aşcı, Esin Kulaç

Olgu Sunumları

ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR’DAN ORİJİN ALAN ARTERIA HEPATICA DEXTRA Özet PDF
Aynur Emine Çiçekcibaşı, Nadire Ünver Doğan, Zeliha Fazlıoğulları, Özlem Öğüç Şanlı, Mustafa Büyükmumcu, Ahmet Salbacak

Derlemeler

Cold Medications/Soğuk Algınlığı İlaçları Özet PDF
ABDULLAH BARIŞ AKCAN, OSMAN ERHAN AKCAN
PANETH HÜCRELERİ VE MUKOZAL İMMÜNİTE Özet PDF
Orhan Özatik
YAŞLANAN DÜNYANIN HASTALIĞI: ALZHEİMER HASTALIĞI Özet PDF
Ümide Demir Özkay, Yusuf Öztürk, Özgür Devrim Can

kapak

Kapak PDF
Dilara Pala Öztürk