Cilt 3, Sayı 1 (1996)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

İlköğretim Çağı Çocuklarında Enürezis ile El Tercihi Arasındaki İlişki Özet PDF
Galip Akhan, Ahmet Koyu, Halit Karaca, Hasan Çetin
Akut Kadmiyum İntoksikasyonunun Rat Testisinde Doku Antioksidan Enzim Aktivitesine Etkisi Özet PDF
T.Ahmet Serel, Namık Delibaş, Gülsen Aydın
Tavşanlarda Kristalize Penisilinle Oluşturulmuş Bir Deneysel Epilepsi Modeli Özet PDF
Erdal Kalkan, Galip Akhan, H.Rıfat Koyuncuoğlu, Ahmet Dağtekin, Halit Karaca, N.Nefi Kara
Isparta Yöresinde Sık Görülen Çocuk Hastalıkları Özet PDF
Ahmet R. Örmeci, Bahattin Tunç
Serebral Palsi'li Çocuklarda Hemoglobin Düzeyleri Özet PDF
Ali Ayata, Hasan Çetin, Faruk Öktem, Bahattin Tunç, Ahmet R. Örmeci
İnsan İntervertebral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti Özet PDF
Erdal Kalkan, Galip Akhan, S.Serpil Kalkan, M.Ali Malas, Ahmet Dağtekin
Isparta İli İlk,Orta ve İlköğretim Okullarında El Tercihi Dağılımı Özet PDF
Galip Akhan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Nezihi Eren, Rüya Altan, Ahmet Koyu, Sadettin Çalışkan
Myokard İnfarktüslü Olgularda Serum Bakır ve Seruloplazmin Özet PDF
Meral Fadiloğlu, Diler ASLAN, Bünyamin Kaptaoğlu, Murat Örmen
Epileptik Hastalarda Saç Çinko Değişiklikleri Özet PDF
Galip Akhan, Mehmet Akdoğan, Ahmet Koyu, Rüya Altan, Halit Karaca
Lomber Diskopatilerde Radyolojik Görüntülemenin Tanısal Değeri Özet PDF
Memduh Kerman, Erdal Kalkan, Ali Akyol, Alev Güner, Faik Özveren, Vural Kavuncu, Selami Serhatlıoğlu
Isparta ili ilk, Orta ve İlköğretim Çağı Çocuklarında Enürezis Sıklığı Özet PDF
Galip Akhan, Hasan R. Koyuncuoğlu, Rüya Altan, Nezihi Eren, Ahmet R. Örmeci, Hasan Çetin
Omurga Tüberkülozları Özet PDF
Erdal Kalkan, Galip Akhan, Mahmut Ünal, Ahmet Dağtekin, N.Nefi Kara, Hacı KAYMAZ

Derlemeler

Çocukluk Çağında Hematüri ve Tanısal Yaklaşım Özet PDF
Ali Ayata, Faruk Öktem, Hasan Çetin, Ahmet R. Örmeci, Gülderen Özeren