Cilt 1, Sayı 1 (1994)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Intrauterin Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Fetal ve Neonatal Antropometrik Ölçümler ve Skinfold Kalınlıkları Özet PDF
Bahattin Tunç, Hakan Kaya, Sadettin Çalışkan, Mediha Öztan
Isparta'daki Kan Merkezlerinin Anti HIV Sonuçları Özet PDF
M.Tuğrul Sezer, Ahmet Akkaya, M.Numan Tamer, Yusuf Erdoğan, Ayşe Adıgüzel
Isparta ve Civarındaki Aktif Tüberkülozla Olgular ve Tüberküloz İlaçlarına Direnç Durumu Özet PDF
Ahmet Akkaya, Abdullah Benli, Mehmet Ünlü
Tüberkülozlu Olgularda T Helper Lenfositlerin Araştırılması ve Özet PDF
Ahmet Akkaya, Nihat Özyardımcı, Oktay Gözü, Ercüment Ege
Isparta ve Civarında Tüberkülin Müsbetliğinin Araştırılması Özet PDF
Ahmet Akkaya, Süleyman Kalan, Mehmet Ünlü
Sağlıklı Kişilerde Yarıalan Dama Taşı Patterni ile Görsel Uyarılmış Potansiyellerde Hemisferik Asimetri Özet PDF
Galip Akhan, Sadettin Çalışkan, Halit Karaca
Geç Ortaya Çıkan Travmatik intraserebral Hematomlar Özet PDF
Mustafa Balevi, Erdal Kalkan
Enürezis Etimolojisinde Ig E'nin Yeri Özet PDF
T.Ahmet Serel, Bahattin Tunç, Harun Doğru, Orhan Gedikli, S.Kağan Doğruer

Derlemeler

Listeria monocytogenes'in Tanımı, Bulunuşu ve Neden Olduğu Hastalıklar Özet PDF
Nurten Özçelik
Serebral Palsi (İnfantil Serebral Parezi) Özet PDF
Bahattin Tunç, Ahmet Rıfat Örmeci, Hüseyin Yorgancıgil
Yaşlı Hastalarda Anestezi Hazırlığı Özet PDF
Ali Dolgun, Halit Karaca, Sadettin Çalışkan
Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Özet PDF
Harun Doğru Doğru, Orhan Gedikli, Fehmi Döner
Allerjik Rinit Özet PDF
Orhan Gedikli, Harun Doğru, Fehmi Döner, Ahmet Akkaya
Akademik Hayatta Bilgisayar Kullanımının Avantajları Özet PDF
Ercan Mensiz
Konut Koşullarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi Özet PDF
Kezban Işık