Yazar Detayları

Dede, Özkan

  • Cilt 15, Sayı 4 (2008) - Araştırma Makaleleri
    Koroner arter anevrizmalı hastaların anjiyografik ve klinik özellikleri: 52 hastanın retrospektif incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi
    Özet  PDF