Yazar Detayları

Gönen, İbak

  • Cilt 11, Sayı 1 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Hastane infeksiyonu etkeni enterobakterilerde beta-laktam antibiyotiklere duyarlılık ve ESBL sıklığının araştırılması
    Özet  PDF