Yazar Detayları

Kılınç, İbrahim

  • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
    Depo kanlarına ilave edilen yüksek doz vitamin C'nin eritrosit parametreleri üzerine etkisi
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 2 (2003) - Araştırma Makaleleri
    Chlorpiriphos-ethil'in rat plazmasinda in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C +vitamin E'nin koruyucu etkilerinin araştirilmasi
    Özet  PDF