Yazar Detayları

Durak, İlker

  • Cilt 3, Sayı 4 (1996) - Araştırma Makaleleri
    Mide ve Meme Kanserlerinde Adenozin Deaminaz, Guanaz, 5'-Nükleotidaz ve Citidin Deaminaz Enzim Aktiviteleri
    Özet  PDF