Yazar Detayları

Kiriş, İlker

  • Cilt 12, Sayı 1 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Açık kalp cerrahisi sonrası ıntraaortik balon pompası kullanılan hastalarda hastane mortalitesinde risk faktörleri
    Özet  PDF
  • Cilt 13, Sayı 1 (2006) - Araştırma Makaleleri
    Diabetes Mellitusun Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Erken Dönem Morbidite ve Mortaliteye Etkisi
    Özet  PDF