Yazar Detayları

Kopal, Şükran

  • Cilt 6, Sayı 3 (1999) - Araştırma Makaleleri
    Erken (28-37. Gebelik Haftaları Arasında) Doğumlarda Mediko-Sosyal Risk Faktörlerinin İncelenmesi
    Özet  PDF