Yazar Detayları

Kaya, Şule

  • Cilt 16, Sayı 1 (2009) - Olgu Sunumları
    Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cilt metastazı: Beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 16, Sayı 1 (2009) - Olgu Sunumları
    Sistemik lupus eritematozus tanılıbir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu
    Özet  PDF