Yazar Detayları

Beyazıd, A.Hakan

  • Cilt 3, Sayı 4 (1996) - Araştırma Makaleleri
    Vulvovaginal Kandidiyazis Tedavisinde Oral Flukonazol ve Vaginal Ketokonazol Kullanımının Karşılaştınlması
    Özet  PDF