Yazar Detayları

Kişioğlu, A.Nesimi

 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'da Sağlık Ocaklarında Yapılan Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Çalışmalarının Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  SSK Kayseri Hastanesine Başvuran SSK Mensuplarının Çeşitli Sağlık Kuruluşlarından Yararlanma Durumu
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta İl Merkezi'ndeki Erkek Berberlerin Hepatit-B Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı Tanı Ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 3 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'da 2000 Yılı Polio Aşı Kampanyasında Halkın Kampanya ve Poliomyelit Hakkındaki Bilgileri
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 3 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 4 (2000) - Araştırma Makaleleri
  SDÜ Hastanesi Polikliniklerine Başvuranların Hastane Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 1 (2001) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'daki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Tutumları
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2001) - Araştırma Makaleleri
  İsparta'da Huzurevlerinde Kalanların Sosyo- Ekonomik ve Sağlık Durumları İle Huzurevlerinin İmkanları Hakkında Düşünceleri
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2001) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 4 (2005) - Araştırma Makaleleri
  Isparta ili Verem Savaş Dispanseri’ne başvuran hastaların değerlendirilmesi
  Özet  PDF