Yazar Detayları

Acet, Ahmet

  • Cilt 12, Sayı 4 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Myokardiyal iskemi reperfüzyon sonrası böbrek hasarında nitrik oksit’in rolü ve caffeic acid phenethyl ester (cape)’in etkisi
    Özet  PDF