Yazar Detayları

Altınbaş, Ahmet

 • Cilt 5, Sayı 4 (1998) - Araştırma Makaleleri
  Primer Hiperkolesterolemili Yakalarda Kısa Süreli Pravastatmm Etkinliği
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 4 (1998) - Araştırma Makaleleri
  Pasif Sigara İçiciliğinin Solunum Fonksiyonlarına ve Melatonin Düzeyleri Üzirene Etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 4 (1998) - Araştırma Makaleleri
  Kısa Süreli Losartan Tedavisinin Hafif ve Orta Derece Esansiyel Hipertansiyonla Olgulardaki Etkileri
  Özet
 • Cilt 11, Sayı 3 (2004) - Araştırma Makaleleri
  Dislipidemik hastalarda 4 haftalık kısa dönem günde tek doz 200 mg mikronize fenofibrat tedavisinin etkinlik ve güvenilirliği
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 1 (2005) - Araştırma Makaleleri
  Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 3 (2006) - Araştırma Makaleleri
  Obez hastalarda kısa dönem (1 aylık) orlistat tedavisinin plazma lipid düzeylerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 4 (2006) - Olgu Sunumları
  Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta:An unusual late presentation
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 3 (2007) - Araştırma Makaleleri
  Herbisidlere maruz kalma ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 4 (2008) - Araştırma Makaleleri
  Koroner arter anevrizmalı hastaların anjiyografik ve klinik özellikleri: 52 hastanın retrospektif incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi
  Özet  PDF