Yazar Detayları

Yılmaz, Ahmet

  • Cilt 5, Sayı 3 (1998) - Araştırma Makaleleri
    Hemodiyaliz Diyalizer Reuse ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinin Serum Lipoprotein(a)Düzeylerine Etkisi)
    Özet  PDF