Yazar Detayları

Kişioğlu, Ahmet Nesimi

 • Cilt 3, Sayı 2 (1996) - Araştırma Makaleleri
  Bir Kriptorşidi Taraması ve Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 4 (1996) - Araştırma Makaleleri
  Sigara Bağımlılığına Etkisi Açısından Yaş Faktörü
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 4 (1999) - Araştırma Makaleleri
  Isparta İlindeki sağlık Ocaklarının Tanı ve Tedavi Olanakları
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 4 (1999) - Araştırma Makaleleri
  Balıkesir Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Çocuk Sahibi Annelerin Emzirmeleri Hakkında Bir Araştırma
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 4 (1999) - Araştırma Makaleleri
  Balıkesir Merkez 7 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 Yaş Çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışları
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 1 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınlara Verilen Sağlık Eğitiminin Anemi Prevalans ve İnsidansma Etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 11, Sayı 3 (2004) - Araştırma Makaleleri
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp eğitimi ile ilgili düşünce ve uygulamaları
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 2 (2005) - Araştırma Makaleleri
  İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
  S.D.Ü Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgilgili durumlarının, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 3 (2009) - Araştırma Makaleleri
  Isparta Merkez İlçe Verem Savaşı Dispanseri’nde Kayıtlı Tüberküloz Vakalarının Özellikleri ve Dispanser Kayıtlarının Yeterlilik Durumu: 2000-2007 Yılları
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 4 (2012) - Araştırma Makaleleri
  BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ’NDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN MEME VE SERVİKS KANSERİ ERKEN TANISINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARI*
  Özet  PDF