Yazar Detayları

Karlıdağ, Ali

  • Cilt 12, Sayı 4 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Yaşlı astımlılarda orta-doz flutikazon ve salmeterolün bronkokonstriksiyonun algılanmasına etkisi
    Özet  PDF