Yazar Detayları

Önal, Ayşe

  • Cilt 4, Sayı 2 (1997) - Olgu Sunumları
    Adneksîyal Kitle Ayırıcı Tanısında Üriner Sistem Anomalileri: Bir Megaüreter ve Bir Ektopik Pelvik Böbrek Olgularının Sunusu
    Özet  PDF