Yazar Detayları

Kuvaki, Bahar

  • Cilt 4, Sayı 3 (1997) - Araştırma Makaleleri
    Çocuklarda Oral Premedikasyonda Midazolam Ve Midazolam-Ketamin Kombinasyonunun Solunumsal Ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması
    Özet  PDF
  • Cilt 5, Sayı 3 (1998) - Araştırma Makaleleri
    Pediyatrik Olgularda Caudal Blok Uygulamasında Klonidin ve Bupivakain Karşılaştırılması
    Özet  PDF