Yazar Detayları

Sesli Çetin, Emel

 • Cilt 15, Sayı 2 (2008) - Araştırma Makaleleri
  Reprodüktif çağdaki kadınlarda toksoplazmozis seroprevalansı
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 2 (2009) - Araştırma Makaleleri
  Kist hidatikli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktiviteleri
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1 (2012) - Araştırma Makaleleri
  Mikobakterilerin klinik örneklerden izolasyonunda Löwenstein-Jensen besiyeri kültürü, ve Bactec Mycobacterium Growth Indicator Tube 960 sisteminin değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 1 (2014) - Araştırma Makaleleri
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Labortuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
  Özet  PDF