Yazar Detayları

Tunç, Ercan

  • Cilt 16, Sayı 1 (2009) - Olgu Sunumları
    Sistemik lupus eritematozus tanılıbir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu
    Özet  PDF
  • Cilt 19, Sayı 3 (2012) - Araştırma Makaleleri
    Romatoid Artritli Hastalarda Anti–Siklik Sitrülinize Peptit ( Anti-CCP) Antikorunun ve IL-6 Seviyelerinin Klinik Aktiviteyle İlişkisi
    Özet  PDF