Yazar Detayları

Varol, Ercan

 • Cilt 11, Sayı 3 (2004) - Araştırma Makaleleri
  Dislipidemik hastalarda 4 haftalık kısa dönem günde tek doz 200 mg mikronize fenofibrat tedavisinin etkinlik ve güvenilirliği
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 1 (2005) - Araştırma Makaleleri
  Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 3 (2005) - Olgu Sunumları
  Atriyal septal defektin eşlik ettiği bir hipertrofik kardiyomyopati vakasi
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 3 (2006) - Araştırma Makaleleri
  Obez hastalarda kısa dönem (1 aylık) orlistat tedavisinin plazma lipid düzeylerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 4 (2006) - Olgu Sunumları
  Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta:An unusual late presentation
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 3 (2007) - Araştırma Makaleleri
  Herbisidlere maruz kalma ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 1 (2009) - Araştırma Makaleleri
  Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 4 (2009) - Araştırma Makaleleri
  Evaluation of thyroid function tests in patients with mitral valve prolapse
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 4 (2010) - Araştırma Makaleleri
  Electrocardiographic Evaluation in Patients with Endemic Fluorosis without Clinically Evident Heart Disease
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 1 (2010) - Araştırma Makaleleri
  İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 3 (2014) - Derlemeler
  SENKOPLU HASTAYA YAKLAŞIM ve TEDAVİSİ; KARDİYOLOG GÖZÜYLE BAKIŞ
  Özet  PDF