Yazar Detayları

Turgut, Erhan

 • Cilt 3, Sayı 3 (1996) - Araştırma Makaleleri
  Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Eritrosit SOD Düzeylerin Araştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 2 (1997) - Olgu Sunumları
  Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde Yatarak Tedavi Gören Kemik Eklem Tüberkülozla Olguların Araştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 4 (1997) - Araştırma Makaleleri
  İsparta İl Merkezinde 15-18 Yaş Grublarında Astma Semptom Prevalansının Araştırılması
  Özet  PDF